Adiabatisk køling løser problemet med overvarme på arbejdspladsen

Det er vigtigt at man har det godt på sin arbejdsplads. Her er der mange faktorer, der spiller ind. Det psykiske arbejdsmiljø er meget vigtigt. Man skal have det godt med hinanden, så man i fællesskab kan arbejde sammen om at nå de mål, der er stukket ud fra ledelsen. Men også det fysiske arbejdsklima er vigtigt. Luftens beskaffenhed bør optimeres, så man føler sig godt tilpas. Og tingene hænger sammen. Et godt fysisk arbejdsmiljø fremmer den psykiske trivsel.

Overvarme er et problem mange steder, hvor der bruges maskiner i produktionen. Varmen tørrer luften ud, til stor gene for medarbejdernes slimhinder og generelle velbefindende. Gennem adiabatisk køling, kan man nedbringe overvarmen og samtidigt forøge luftfugtigheden, så klimaet bliver optimalt at arbejde i. Det smarte ved adiabatisk køling er at det bygger på termodynamikkens første lov, der siger at i et lukket system forsvinder energien ikke, men flyttes til andre steder. Det kan lyde langhåret, men kort fortalt, så udnytter man overvarmen til at pumpe kølende vanddampe ud i luften.

Det sunde arbejdsmiljø

På denne måde får man et arbejdsmiljø, hvor luften er optimal for produktion. Både temperatur og luftfugtighed genoprettes til et behageligt stade, som fremmer medarbejderens evne til koncentration, og giver mere energi. Mon ikke de fleste har erfaret, hvordan en forbedring af luften også påvirker vores indbyrdes relationer? Har man det for varmt og tørt, så bliver man let irritabel og kommer til at opføre sig uhensigtsmæssigt. I det øjeblik, temperaturen køles ned og luften atter bliver fugtig, bliver man også mere overbærende og positivt indstillet. Det ene hænger altså sammen med det andet.

Gode råd er gratis

Hvis man henvender sig til Airtec, så vil man kunne rådføre sig med professionelle folk, der har stor erfaring med problematikker omkring tør luft, forårsaget af overvarme. Airtec producerer anlæg, som kan omsætte overvarmen til en luft, der er optimal at arbejde i. Det giver større og mere effektiv produktion, når medarbejderne trives i et godt arbejdsklima. Og det koster ikke noget at spørge sig til råds hos kyndige eksperter på området.